اولویت های پژوهشی آبفا

به اطلاع می رساند جهت رفع چالش های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب از طریق انجام پژوهش های کاربردی، اولویت های تحقیقاتی شرکت آبفا به شرح فایل پیوست می باشد.

متقاضیان پروپوزال پیوست را تکمیل و به آدرس ایمیل research@abfa-chb.ir ارسال و یا به دفتر تحقیقات و توسعه مدیریت این شرکت ارائه نمایند.

تلفن دفتر تحقیقات و توسعه مدیریت شرکت جهت پاسخگویی به سوالات 33334044-038 داخای217

بایگانی