همایش آموزش ترویجی و معرفی سبد کودی

در راستای نیل به طرح خود کفایی کودهای شیمیایی کشاورزی، حمایت از تولیدات داخلی، ترویج مصرف محصولات دانش بنیان، آشنایی بیشتر با سبد کودی شرکت و فراهم نمودن بستر فروش تولیدات داخلی استان، شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان با حضور تولید کنندگان داخلی تفاهم نامه از سراسر کشور اقدام به برگزاری “همایش آموزش ترویجی و معرفی سبد کودی در تاریخ 1403/03/27 از ساعت 8:5 تا 12 در محل هتل پارسیان نموده است.

بایگانی