سومین رویداد از سلسله رویدادهای”دانشجو به وقت پارک”

🔔🔔#پارک_علم_و_فناوری استان برگزار میکند:

سلسله رویدادهای“دانشجو به وقت پارک”

✅کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند جذب و پذیرش و آشنایی با ایده پروری
✅بازدیدهای #فناورانه دانشجویان از پارک علم و فناوری
♦️میهمانان این رویداد: دانشجویان دانشکده برق دانشگاه شهرکرد با هدف ایجاد انگیزه و آشنایی با روند کارآفرینی و ایجاد کسب و کار رشته ی برق
📆تاریخ: 6 خرداد ساعت 9 تا11