طرح دستیار فناوری دوره دوم 1402

با سلام دو دوم طرح دستیار فناوری سال 1402 آغاز شد. در ابتدای طرح بیست روز مهلت ثبت نام برای دانشجویان و شرکتهای متقاضی در نظر گرفته شده است از ششم تا 26 خرداد سال 1402. شرکتها علاوه بر ثبت نام می بایست برنامه طرح دستیار را هم ثبت نمایند. تا پس از بررسی و تایید طرح امکان انتخاب دانشجو برای شرکت فراهم گردد در صورت نیاز به مشاوره با تلفن 32285815 تماس بگیرید

فرم مجوز شرکت در طرح

قرارداد دستیار فناوری بین شرکت و دانشجو

فرم ارزشیابی ماهیانه متقاضی

فرم ارزشیابی ماهیانه واحد فناور

ویدئو نحوه ثبت نام

ویدئو درخواست شرکت