• یکشنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲:۳۶
  • اخبار
  • 101 بازدید
  • بدون دیدگاه
تبیین نقش روسای پارک های علم و فناوری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1402/02/16  دکتر اسماعیل پیرعلی رئیس پارک علم و فناوری در خصوص نقش پارک علم و فناوری در این شورا گفت در راستای بند الف ماده ۴ وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان رئیس پارک علم و فناوری در جهت گیری های توسعه بلند مدت استان می تواند نقش موثری با ارائه نظرات در حوزه زیست بوم فناوری و کسب و کار ارائه کند. وی افزود در راستای بند ج ماده ۴ وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مورد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان رئیس پارک علم فناوری می تواند با ارائه ظرفیت های فناوری استان سهمی از منابع مذکور را برای توسعه حوزه فناوری استان پیشنهاد دهد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود به بیان ظرفیت سازی پارک علم و فناوری در تولید محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان پرداخت. وی در تشریح بند چ ماده ۴ وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه در مورد تصمیم گیری توسعه صادرات غیر نفتی استان افزود در صورت لزوم خط مشی های اجرایی مبادلات ارزی اعم از بازارچه ها و تعاونی ها پارک علم و فناوری می تواند موانع صادرات را برای محصولات دانش بنیان

برطرف سازد.

در ادامه ایشان با استناد به بند د ماده ۴ وظایف شورای برنامه ریزی و ،توسعه همچنین شناخت قابلیت های نسبی در حوزه های مختلف در استان در توسعه سرمایه گذاری های مردمی و بخش خصوصی در امور تولیدی زیربنایی و اجتماعی به ارائه پیشنهاد در خصوص قابلیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اراضی و شرکت های فناور و دانش بنیان پارکهای علم و فناوری پرداخت.