آشنایی با اصول بیمه و قوانین تامین اجتماعی

پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری با همکاری اتاق بازرگانی برگزار می کند: دوره آموزشی آشنایی با اصول بیمه و قوانین تأمین اجتماعی

زمان برگزاری : روز چهارشنبه 1401/10/28ساعت 10الی12:30
محل برگزاری: شهرکرد، میدان دفاع مقدس، سالن جلسات اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری
شماره تماس جهت هماهنگی بیشتر: 09383626765- 03833334724

‼️” حضور در این دوره برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان الزامی می باشد”‼️