رویداد تانا چهارمحال و بختیاری

تانا از اختصار “توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها” گرفته شده است و به عنوان مجموعه ای از اقدامات تعریف می شود که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف، سیاست گذاری و راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان ها و برنامه ریزی و اجرای پارک های علم و فناوری در استان ها، عملیاتی می گردد. هدف از این طرح ترویج گفتمان نوآوری و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآروی در استانها با نگاه به مزیت های نسبی و ظرفیتهای فناورانه و همچنین مسائل و نیازهای آن استان می باشد.
اهداف رویداد
• ترویج گفتمان نوآوری و کارآفرینی در استان ها
• ارتقای سطح دانش و توانایی بازیگران اکوسیستم نوآوری
• کمک به شکل گیری و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان ها
• توسعه تعامل و همکاری بین اکوسیستم های نوآوری استانی
• افزایش تاثیر گذاری اکوسیستم های استانی در اکوسیستم ملی نوآوری
• افزایش سهم نخبگان، دانشمندان و فناوران در توسعه نوآوری در استان ها
• افزای شقدرت رقابت پذیری اکوسیتم های نوآوری استانی
• بهم رسانی ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و فناورانه با نیازهای فناورانه و مسائل کلان استان
• کمک به ایجاد اشتغال دانش بنیان در سطح استان ها
• کمک به حل مسائل استان و کشور از طریق ظرفیت های علمی و فناورانه دانشگاه ها و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در سطح ملی
• کمک به ماموریت گرایی پارک های علم و فناوری، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

مهلت ارسال 1401/10/30


در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با خانم مهندس حیدری 09132842397 تماس بگیرید.