فراخوان واگذاری اراضی پردیس پارک علم و فناوری

شیوه ثبت نام:

متقاضیان باید نامه درخواست کتبی خود را در مهلت مقرر به پارک علم و فناوری تحویل نمایند.
اطلاعات تکمیلی (شرایط متقاضی و…):

  • متقاضی به عنوان شرکت فناور یا دانش بنیان در پارک علم و فناوری (مرحله رشد یافتگی) مستقر باشد.
  • توانایی مالی برای اجرای عملیات ساختمانی در مدت زمان مورد پارک علم و فناوری را داشته باشد.
  • امتیاز لازم در ارزیابی های پارک را کسب نموده باشد.
    اطلاعات بیشتر: 03833332450 (مهندس طاهری)

مهلت ارسال درخواست: 5 آذر 1401