فراخوان تسهیلات تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پارک علم و فناوری با همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان در نظر دارد شرکت ها و واحدهای فناور متقاضی دریافت تسهیلات جهت تجاری سازی محصولات خود را، با شرایط زیر به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور معرفی نماید.
1- عدم بدهی معوق به پارک علم و فناوری
2- اولویت با متقاضیانی که تاکنون از منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیلات دریافت ننموده باشند.
3- نرخ سود تسهیلات :4 درصد
4- مدت بازپرداخت: 24 ماه (با احتساب حداکثر یک سال تنفس)
5- سقف تسهیلات: 3000 میلیون ریال
6- شرکتهای مراکز رشد قبل از ارسال با مرکز رشد هماهنگی نمایند.

لطفاً مدارک زیر را همراه سایر مدارک تکمیل شده ارائه نمایید.
1- رزومه فعالیت های شرکت همراه با مستندات مربوطه شامل بروشور، کاتالوگ، قرارداد، تصویر ایده محوری و فیلم و سایر موارد ذیربط
2- مدارک احراز هویت مدیر عامل شرکت شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی
3- مدارک حقوقی شرکت شامل کپی اساسنامه شرکت و آگهی ثبت در روزنامه رسمی به همراه آگهی آخرین تغییرات
4- آخرین اظهارنامه مالیاتی به همراه آخرین لیست بیمه
5- تصاویر طرح، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و استاندارهای اخذ شده جهت محصول یا خدمت
6- سایر مدارک درخواستی از سوی دفتر نوآوری و کسب و کار نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حین بررسی و دریافت تسهیلات

تذکر: با توجه به محدودیت منابع معاونت و قرار گرفتن در ماه های پایان سال، امکان طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات وجود دارد.
متقاضیان (1-فرم کار برگ یک 2- فرم رضایت نامه اعتبار سنجی 3- فرم کاربرگ شماره دو )را تکمیل و به آدرس ایمیل moasesat4mb@gmail.com‏ ارسال نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33352240 تماس حاصل فرمایید.

(شایان ذکر است شرکت های متقاضی به منظور فرآیند ارزیابی پاور پوینت پیوست را آماده نمایند)

کاربرگ شماره (1) حمایت از تجاری سازی طرح های فناوری و نوآوری

رضایت نامه اعتبارسنجی

کاربرگ شماره دو

فایل پاور پوینت ارائه

فرم گزارش پیشرفت کار و نظارت بر طرح های تجاری سازی