دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
جمعه 27 مهر 1397
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان و نظارت بر اجرا

لینک

عنوان آیین نامه / قوانین

ردیف

دانلود

110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان و روش استفاده از آنها

آیین نامه شماره 1

دانلود

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

2

دانلود

آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

3

دانلود

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

4

دانلود

ضوابط استقرار واحدهای پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان

5

دانلود

ابلاغیه شهرداری تهران مبنی بر امکان استقرار شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی

6

دانلود

عدم شمول اعضای هیات علمی به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات کشوری و دولتی

7

دانلود

امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی فعال در شرکت های دانش بنیان

8

دانلود

ماده (4) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

9

دانلود

ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

10

دانلود

بخشنامه مالیاتی دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

11

دانلود

آیین نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

12

دانلود

دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر

13

دانلود

بخشنامه های ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای معافیت مالیاتی در سال های مالی 92، 93 و 94

14

دانلود

مصوبه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری

15

دانلود

آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

16

دانلود

بند (س) ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

17

دانلود

دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

18

دانلود

ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

19

دانلود

شیوه نامه اعطای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارض

20

دانلود

ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

21

دانلود

تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی

22

دانلود

ابلاغ دستور اداری سازمان تامین اجتماعی درباره محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت های دانش بنیان

23

دانلود

تخفیف 50٪ برای شرکت های دانش بنیان در اجاره فضای غرفه در نمایشگاه های داخل و خارجی

24

دانلود

مصوبه صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی

25

دانلود

تخفیف چهار (4) واحد درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت های دانش بنیان

26

دانلود

فراین نهایی اخذ گواهی نهایی اقلام با کاربری دوگانه

27

دانلود

کاهش سهم آورده شرکت های دانش بنیان برای استفاده از تسهیلات «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»

28

دانلود

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

29

دانلود

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی

30

دانلود

آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

31

دانلود

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

32

دانلود

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (4) آیین نامه تضمین معاملات دولتی

33

دانلود

آببن نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات

34

دانلود

آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

35

دانلود

شیوه نامه انتصاب و فعالیت شرکت های دانش بنیان

36

دانلود

فهرست ارزیابان شرکت های دانش بنیان

37

دانلود

حمایت از صادرات و تبادل فناوری شرکت های دانش بنیان

38

دانلود

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان

39

دانلود

خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

40

دانلود

کاهش آورده نقدی در واگذاری زمین شهرک های صنعتی

41

دانلود

امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی های صدا و سیما برای شرکت های دانش بنیان

42

دانلود

فهرست پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان

43

دانلود

احکام انتصاب

*

دانلود

فرآیند ثبت نام شرکت

*

دانلود

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

*

دانلود

گزارش مختصر اجرای قانون حمایت

*

دانلود

نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

*