دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
پنجشنبه 29 شهریور 1397
منشور اخلاقی

در پيشگاه خداوند متعال پيمان مي بنديم:

در تمامي ساعات اداري با ظاهري آراسته، در محيطي صميمي، ضمن رعايت ادب و احترام، برخوردي نيك و پسندیده با ارباب رجوع، مشتريان، مديران و همكاران داشته ودر كوتاهترين زمان ممكن، وظايف و امور محوله را با كمال صداقت و انصاف به انجام رسانيم. 

در صورت عدم امكان انجام خواسته ارباب رجوع، به منظور قانع شدن وي توضيحات كافي ارائه نموده تا اعتماد، رضايت و خشنودي وي جلب شود. به منظور تحقق اهداف سازماني، خود را به انجام وظايف و رعايت اصول و منشور اخلاقي زير مقيد دانسته و بدان پايبنديم:

1-     ضمن رعايت نظم، در حفظ بيت المال و نظافت محيط كار خود خواهيم كوشيد زيرا نظم و انضباط نشانه ايمان به خداوند و معرف شخصيت هر فرد است.

2-    از مراجعه كنندگان همانند ميهمان استقبال نموده، پس از انجام كار با خوشرويي آنها را بدرقه مي كنيم، زيرا مردم ولي نعمت ما هستند.

3-    انجام سريع و صحيح امور و وظايف محوله را وظيفه خود مي دانيم، زيرا وقت طلا است.

4-     به انتقادات، نظرات، و ديدگاه هاي ارباب رجوع گوش فرا داده، از پشنهادهاي سازنده ي آنان در انجام بهتر كارها استقبال مي كنيم، زيرا پذيرش انتقادات و نظرات سازنده ديگران، موجب اصلاح امور مي شود.

5-     اجراي قوانين و مقررات ملاك انجام كار بوده، تابع اعمال سليقه هاي شخصي نخواهيم شد، زيرا حاكميت قانون، ضامن حفظ حقوق جامعه است.

6-     از شايعه سازي ، تهمت، غيبت، خبرچيني و ... كه موجب تضعيف صميميت و كاهش اعتماد در بين كاركنان و مديران مي شود پرهيز مي كنيم، زيرا شايعه سازي ، تهمت، غيبت، خبرچيني و ... از رذايل اخلاقي است.

7-     رازداري ، وفاداري و حفظ اسناد را از وظايف شغلي خود دانسته ، نسبت به رعايت مسائل شرعي و ارزشهاي اخلاقي كوشا خواهيم بود، زيرا امانتداري و پايبندي به ارزش ها، از فضائل اخلاقي است.

8-    رضايت ارباب رجوع از عملكرد سازمان را موفقيت خود مي دانيم، زيرا رضايت مخلوق، رضايت خالق است